ریچارد آزمن

ریچارد آزمن

ریچارد آزمن، زاده 28 نوامبر سال 1970، مجری، تهیه کننده، کمدین و نویسنده ای انگلیسی است که بیش از هر چیز به خاطر تهیه و اجرای برنامه های تلویزیونی در BBC شناخته شده است.

کتاب های ریچارد آزمن

انجمن قتل پنجشنبه ها