پرویز شیرانی

پرویز شیرانی

پرویز شیرانی متولد سال 1317، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی: امار, پرسشنامه, پرسشنامه‌ها, استادکار, استان تهران, اقتصاد ریاضی, الگو, امارگیری نمونه‌ای, اموزش رایگان, برنامه ریزی رفاهی می باشد.

کتاب های پرویز شیرانی