هادی بنایی

هادی بنایی

هادی بنایی از مترجمان و طنزپردازان فعال کشور بود و هم اکنون نیز کتاب های متعددی از او آماده نشر است که از آن جمله می توان به 10 کتاب از هنینگ مانکل، نویسنده معروف سوئدی اشاره کرد. این مترجم بیش از 3000 لطیفه را از زبان های آلمانی و انگلیسی به فارسی ترجمه کرده و در کتاب معروف «فرهنگ شوخی از A تا Z» منتشر شده است. منبع : Fararu.com

کتاب های هادی بنایی

قاتلان بدون چهره


ماده شیر سفید


سگ های ریگا