احمد ترجانی زاده

احمد ترجانی زاده

احمد ترجانی زاده (زاده ۱۲۸۰ - درگذشته مهر ۱۳۵۹) استاد دانشگاه، پژوهش‌گر ادبیات و مترجم ایرانی است. احمد ترجانی زاده در خرداد سال ۱۲۸۰ خورشیدی در شهر مهاباد به دنیا آمد. او برای تحصیل وارد مدرسه ی خانوادگی خودشان شد که زیر نظر برادر بزرگ ترش ملا محمد ترجانی اداره می‌شد. بعد از آن مشغول فراگرفتن حساب و هندسه جدید و قسمتی از جبر، مقابله، فیزیک، شیمی، زبان انگلیسی و فرانسه شد. از سنّ بیست و دو سالگی تا سی و چهار سالگی جز تدریس و تعلیم طلاب علوم دینی شغل دیگری نداشته و یک سال در اداره فرهنگ ارومیه و چهار سال در مشهد و یک سال در آذربایجان شرقی و سپس تا خرداد ماه سال ۱۳۲۷ در تهران شغل دبیری و دانشیار ی دانشگاه را داشت. پس از آن به سمت استادی دانشگاه تبریز منصوب شد و تا سال‌های آخر حیات، استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه بود و سرانجام در دوم مهر ماه سال ۱۳۵۹ خورشیدی برابر با سال ۱۴۰۱ قمری در تبریز در گذشت.

کتاب های احمد ترجانی زاده

شرح معلقات سبع