زهرا محمدی فراز اندام

زهرا محمدی فراز اندام

زهرا محمدی فرازاندام هستم با نام مجازی فیروزه شیرازی رمان می‌نویسم. سال۱۳۴۵ در فیروزآباد شیراز دنیا آمدم.
از سال۱۳۹۵ به شکل رسمی نوشتن رمان را در کانال تلگرام شخصی‌ام آغاز کردم.دوره‌های داستان‌نویسی مقدماتی و پیشرفته – دوره ویراستاری و درست‌نویسی – تولید محتوا و نویسندگی خلاق و همچنین نقد ادبی را در مؤسسه چوک گذراندم.
در چند گروه نقد داستان به شکل حضوری و مجازی شرکت مسمتر دارم.

کتاب های زهرا محمدی فراز اندام

از قنوت تا غنا


رویش معجزه زندگی