امانوئل لایر

امانوئل لایر

امانوئل لاير (متولد آوریل 1968) مورخ فرانسوی ، برنده جایزه است. او استاد دانشگاه است و تاریخ معاصر را در Science-Po Paris تدریس می کند. 

کتاب های امانوئل لایر