لیتز پیسک

لیتز پیسک

لیتز پیسک (1909 - 1997) یک معلم حرکت و مدیر جنبش بود که در تئاتر انگلیس کار می کرد. پیسک در 22 اکتبر 1909 به عنوان آلیس پیسک در وین به دنیا آمد و در 6 ژانویه 1997 در کورن وال درگذشت. او در سال 1933 به بریتانیا نقل مکان کرد و در آنجا به آموزش بازیگری در RADA ، مدرسه تئاتر Old Vic و مدرسه سخنرانی و نمایش سلطنتی رویال ، جایی که از 1964 تا 1970 رئیس جنبش بود ، می پردازد. نقاشی را به دانشجویان هنر آموخت.

کتاب های لیتز پیسک

بازیگر و بدنش