سابین بوکادور

سابین بوکادور

سابین بوکادور نویسنده حدود چهل فیلم مستند کودکانه است که در مجموعه "Grande Imagerie" (6-10 ساله) از نسخه های فلوروس منتشر شده است. علاوه بر این، وی مترجم زبان آلمانی است و حدود 150 نشریه از جمله مجموعه رمان های کودکان "تاریخ و اسرار" منتشر شده توسط هاتیر را به دست آورده است.

کتاب های سابین بوکادور

مورچه ها


پرندگان شکاری


کشتی تایتانیک