الیزابت کارنی

الیزابت کارنی

الیزابت کارنی نویسنده و ویراستار متخصص در داستان نویسی کودکان است. او جایزه روزنامه نگاری علمی 2005 را برای گزارش علمی برای کودکان دریافت کرد.

کتاب های الیزابت کارنی

قورباغه ها