آلفرد اسلوت

آلفرد اسلوت

آلفرد اسلوت (متولد 11 سپتامبر 1926) نویسنده کودک است که به دلیل رمان های فضایی و ورزشی متعدد شناخته می شود. نوشته وی چنین توصیف شده است: "باعث می شود سفر فضایی به اندازه انباشته شدن در واگن خانوادگی برای رفتن به مک دونالد معمولی به نظر برسد". رمان یافتن باک مک هنری در سال 1991 توسط اسلوت در یک فیلم تلویزیونی 2000 اقتباس شد. وی در حال حاضر در آن آربور، میشیگان ساکن است. در سال 2012 اسلات و کتاب بیس بال وی جیک موضوع یک مستند کوتاه ESPN 30 برای 30 قرار گرفت که در آن اسلوت روند نوشتن خود را توصیف می کند و کتاب می خواند و می گوید این بهترین نوشته است.

کتاب های آلفرد اسلوت

ماجرای سفر من به آلفا