کلود هلفت

کلود هلفت

کلود هلفت برای کودکان با همان تخیل و همان آلبوم ها، مستندهای (افسانه های افسانه ای) یا رمان ها می نویسد. او انتخاب تصاویر و عکس ها را از رابرت دلپیر آموخت، مقاله هایی برای لغت نامه های رابرت نوشت، مجموعه های BPI مرکز پمپیدو را گسترش داد. وی سردبیر ادبیات عمومی Hatier و Gallimard-Jeunesse بود و Desclée de Brouwer Jeunesse را ایجاد کرد. Gallimard-Jeunesse ، Actes Sud Junior ، Philippe-Picquier ، Pastel آن را منتشر می کنند. از اینکه به او گفته می شود آنچه می نویسد شعر عالی است در حالی که واقعیت را احساس می کند، گوش می دهد و به دنبال فرم های جدید است، از او تمجید می کند.

کتاب های کلود هلفت

لبخند ژوزفین