بنوا دلالاندر

بنوا دلالاندر

بنوا دلالاندر (Benoit Delalandre)، بیولوژیستی است که با آموزش، به نوبه خود برنامه نویسی، مهندس صدا، تدوین گر و کارگردان (مجموعه ها، مستندها، داستان های کوتاه) نویسنده حدود پانزده کتاب برای جوانان است که عمدتا توسط لاروس منتشر شده است.

کتاب های بنوا دلالاندر