کریستیان گرونیه

کریستیان گرونیه

کریستیان گرونیه متولد 26 ژوئن 1945 در پاریس، نویسنده فرانسوی رمان، نمایشنامه و داستان کوتاه برای جوانان است. رشته های مورد علاقه وی علمی تخیلی و پلیسی است. کریستیان گرونیه در 26 ژوئن 1945 در پاریس، از پدر و مادر بازیگر متولد شد، از همان کودکی غرق در تئاتر بود و می خواست بازیگر شود. پدر و مادرش که مخالف آن بودند، او تصمیم گرفت که نامه ها را بخواند، که در نهایت او را به سمت حرفه معلمی (استاد فرانسه) سوق داد. در یک کالج پاریس است که او باشگاه های نجوم  داستان علمی و تئاتر، احساساتی را که بسیار جوان کشف کرده است تحریک می کند - این پیشرفت ها در زمینه تسخیر فضا از اواخر دهه 1950 است که او را تحت فشار قرار می دهد برای کشف این جهان ها که او آنها را به داستان علمی تبدیل خواهد کرد.

کتاب های کریستیان گرونیه

12 ماموریت هرکول


قهرمانان اسطوره ای