منصور ملک عباسی

منصور ملک عباسی

منصور ملک عباسی متولد سال 1332، دارای کارشناسی رشته کارتوگرافی و کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا از دانشگاه تهران می باشد. وی عضو هیئت تحریریه مجلات رشد راهنمایی و معلم است. همچنین سابقه تدریس در آموزش و پرورش، برنامه ریزی و تالیف کتب درسی و آموزش معلمان در سازمان پژوهش برنامه ریزی، تدریس در دانشگاه‌های تربیت معلم، آزاد و پردیس را نیز دارد.

کتاب های منصور ملک عباسی

فرهنگ جغرافی مدرسه