خوآن خوسه میاس

خوآن خوسه میاس

خوآن خوسه میاس (متولد 1946) نویسنده اسپانیایی است. وی در والنسیا متولد شد و بیشتر عمر خود را در مادرید گذراند و در دانشگاه جهانی علوم  فلسفه و ادبیات خوانده است. 

کتاب های خوآن خوسه میاس

تنهایی این بود