چستر هایمز

چستر هایمز

چستر هایمز، زاده 1909 و درگذشته 1984، نویسنده ای آمریکایی بود. داستان های او در دهه ی 1950 و اوایل دهه ی 1960 رقم می خورد و دو کارآگاه معروف با نام های «گرِیو دیگِر جونز» و «کافین اد جانسون» را به مخاطبین معرفی می کند. هایمز در سال 1958 برنده ی «جایزه بزرگ ادبیات پلیسی فرانسه» شد.   

کتاب های چستر هایمز

خشم در هارلم