محمدحسن فاطمی راد

محمدحسن فاطمی راد

دکتر محمد حسن فاطمی راد فرزند محمد تقی متولد سال 1358 در روستای کاهان بخش سرولایت است.
ایشان ساکن تهران است و عضویت هیات علمی و مدرس دانشگاه جامع علمی – کاربردی، مدیر آموزش سازمان بسیج شهرداری تهران، مسئول مرکز آموزش سازمان بسیج شهرداری تهران و ... عنوان برتر پژوهشگر سپاه تهران بزرگ سال 1393 و ... را در کارنامه زرین خود دارد.
دکتر فاطمی راد مقالات متعددی را در موضوعات مختلف ارائه داده و در نشریات به چاپ رسانده است و در حال حاضر مشغول به تالیف کتاب و برگزاری کارگاه های آموزشی و مربی گری در تهران می باشد.

کتاب های محمدحسن فاطمی راد

روان شناسی خبر


مادر خوب