الهام سیدحسینی

الهام سیدحسینی

الهام سید حسینی، متولد شهریور 1355 در اردبیل، کارشناس مامایی و نویسنده کتاب‌های «دوست داشتن»، «جای خالی هیجان»، «زبان گنجشک»، «من سلاخ نیستم» و ده‌ها داستان کوتاه‌ دیگر است که در مجلات مختلف به چاپ رسیده است. 

کتاب های الهام سیدحسینی

من سلاخ نیستم