حشمت الله متدین

حشمت الله متدین

حشمت الله متدین متولد سال 1339، دارای دکترای تاریخ معماری و هنر. دانشگاه سوربن E.P.D.H.E، فوق لیسانس تاریخ معماری مدرن. دانشگاه سوربن پاریس 1 (SORBONNE)، فوق لیسانس تاریخ معماری منظر. مدرسه معماری پاریس 6 (U.P.6)، و فوق لیسانس معماری. دانشگاه تهران. پردیس هنرهای زیبا می باشد.

کتاب های حشمت الله متدین