ریچارد گرینبرگ

ریچارد گرینبرگ

ریچارد گرینبرگ (متولد 22 فوریه 1958) نمایشنامه نویس و نویسنده تلویزیونی آمریکایی است که به خاطر تصاویر تمسخرآمیز از زندگی طبقه متوسط ​​آمریکا شناخته می شود. او بیش از 30 نمایش نوشته است. 

کتاب های ریچارد گرینبرگ

سه روز باران