دانیلا والگا -نیو

دانیلا والگا -نیو

دانیلا والگا نیو (متولد 1966) فیلسوف آلمانی و استاد فلسفه در دانشگاه اورگان است. وی به خاطر تخصص در هرمنوتیک، ساختارشکنی و اندیشه هایدگر مشهور است.

کتاب های دانیلا والگا -نیو