ام تی ادواردسن

ام تی ادواردسن

ام تی ادواردسن(M. T. Edvardsson) (متولد 1977 ، ترلبرگ) نویسنده و معلم اهل ترلبرگ سوئد است. نویسنده سه رمان قبلی و دو کتاب برای خوانندگان جوان. ادواردسن در Löddeköpinge ، سوئد زندگی می کند.

کتاب های ام تی ادواردسن

یک خانواده تقریبا معمولی