کریستوفر مک کالو

کریستوفر مک کالو

کریستوفر مک کالو یکی از صداپیشگان فیلم Five Nights at Freddy's: Sister Location است. او صداپیشه Fredbear از FNaF World و Vlad از نمایشی است که در پایان شبهای 1 ، 2 ، 4 و 5 (پایان جعلی) ظاهر می شود: The Immortal و The Restless.

کتاب های کریستوفر مک کالو

تئاتر و اروپا