حمید دهقانپور

حمید دهقانپور

حمید دهقان پور متولد 1326 کرمانشاه، دارای مدرک کارشناسی کارگردانی سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی و پژوهشی و دانشجوی دکتری ادبیات است. فیلم مستند «ابریشم ارمغان شوره زار» و «مبارزه بیولوژیکی» از آثار مستند وی. از فعالیت های او میتوان به عضویت هیأت انتخاب و داوری جشنواره های فیلم فجر، رشد، وحدت، روستا و سیما (1363-1383)، انتشار چندین مقاله و کتاب، مشارکت در تحقیق و نگارش فیلمنامه «حضرت خدیجه (س)»، «نوروز در نظرگاه فرهنگ و سنن» و ...، نگارش کتب مختلف، عضو شورای عالی داوری خانه سینما، رئیس کانون ایرانی مدرسان سینما، کارشناس رسمی دادگستری در امور سینمایی و عکاسی، عضو هیأت مدیره و نایب رئیس خانه سینما اشاه کرد.

کتاب های حمید دهقانپور