ویل دان

ویل دان

ویل دان نمایشنامه نویس مقیم و عضو هیئت علمی دراماتیک شیکاگو است. او نویسنده نمایشنامه های متعدد و دریافت کننده بسیاری از جوایز و افتخارات نویسندگی است. کتاب دیگر وی با نام "معماری داستان: راهنمای فنی نویسنده دراماتیک" نیز از انتشارات دانشگاه شیکاگو در دسترس است.

کتاب های ویل دان