لوییس بگلی

لوییس بگلی

لویی بگلی (لودویک بگلیتر ؛ متولد 6 اکتبر 1933) رمان نویس یهودی آمریکایی متولد لهستان است. وی بیشتر به خاطر نوشتن رمان نیمه اتوبیوگرافی دروغ های زمان جنگ (1991) و سه گانه اشمیت شناخته شده است.

کتاب های لوییس بگلی

دروغ های زمان جنگ