آلن روزنتال

آلن روزنتال

آلن روزنتال بیش از شصت فیلم برای تلویزیون ساخته است. کتاب های او شامل چالش های جدید مستند، چرا Docudrama است؟ واقعیت داستانی در فیلم و تلویزیون و اورشلیم: یکی را بردارید! خاطرات یک فیلمساز یهودی. وی یک جایزه Peabody برای روزنامه نگاری و یک جایزه انجمن مستند بین المللی برای بورس تحصیلی دریافت کرد. در حال حاضر او زمان خود را بین پروژه های اورشلیم، لندن و نیویورک تقسیم می کند. آخرین فیلم او آخرین تصفیه استالین است.

کتاب های آلن روزنتال

مستند 1