ارنست لیندگرن

ارنست لیندگرن

ارنست لیندگرن (3 اکتبر 1910 - 22 ژوئیه 1973) آرشیو فیلم و نویسنده بریتانیا بود. لیندگرن در فوریه 1934 به عنوان مسئول اطلاعات به انستیتوی فیلم بریتانیا پیوست و در سال 1935 اولین متصدی کتابخانه ملی فیلم شد و در سال 1955 به آرشیو فیلم ملی تغییر نام داد. وی تا زمان مرگ در سال 1973 کیوریتور باقی ماند و دیوید فرانسیس جانشین وی شد.

کتاب های ارنست لیندگرن

هنر فیلم