همایون امامی

همایون امامی

همایون امامی زاده ۱۳۳۳ در كرمانشاه، مستندساز ایرانی و پژوهشگر سینما است.
همایون امامی فارغ التحصیل رشته كارگردانی سينما است او همچنین منتقد اجتماعی، منتقد فیلم، مصاحبه‌گر برنامه تلویزیونی گنجینه و داور چندین جشنواره فیلم مستند بوده‌است. وی عضو سابق هیئت مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران است.

کتاب های همایون امامی

یک عمر، یک راه، یک عشق


فیلم مستند