ج و ن سالیوان

ج و ن سالیوان

جان ویلیام ناوین سالیوان (1886–1937) نویسنده علوم مشهور و روزنامه نگار ادبی، و نویسنده تحقیقی درباره بتهوون بود. وی برخی از نخستین گزارش های غیرفنی را درباره نظریه عمومی نسبیت آلبرت انیشتین نوشت و شخصاً توسط بسیاری از نویسندگان مهم لندن در دهه 1920 شناخته شد، از جمله آلدوس هاکسلی، جان میدلتون موری، ویندام لوئیس، آلیستر کراولی و تی اس الیوت.

کتاب های ج و ن سالیوان