امین برجسته

امین برجسته

امین برجسته نویسنده جوان کرمانی متولد سال 1358 می باشد. او که کارشناس مترجمی زبان انگلیسی و فارغ‌التحصیل رمان‌نویسی از مدرسه روزنامه‌نگاری لندن است ، تا کنون چند کتاب نوشته که برخی از آنها داستان می باشند و در این بین ، رمان ارکستر نقره ای را به زبان انگلیسی نوشته است.

کتاب های امین برجسته

ارکستر نقره ای