بری برمن

بری برمن

باری برمن (دکترای تجارت با گرایش های بازاریابی و علوم رفتاری) استاد برجسته تجارت و استاد بازاریابی و تجارت بین الملل در دانشگاه هوفسترا والتر "بود" میلر است. او همچنین مدیر برنامه MBA اجرایی Hofstra است.

کتاب های بری برمن