کارول ای سیلویس

کارول ای سیلویس

کارول سیلویس نویسنده آمریکایی است. از مارهای او می توان به دوازده کتاب غیر داستانی و قطعات الهامبخش در مجلات ملی و بیش از 40 مقاله منتشر شده در روزنامه های مختلف اشاره کرد. خانم سیلویس دارای مدرک کارشناسی ارشد در آموزش و پرورش است و بزرگسالان را در مورد چگونگی دستیابی به شغل ، نگهداری و لذت بردن از آن و پیشرفت در کار آموزش می دهد.

کتاب های کارول ای سیلویس

مهارت های سخنرانی