سهیلا راجی کاشانی

سهیلا راجی کاشانی

“سهیلا راجی کاشانی” متولد ۱۳۴۰، دارای کارشناسی زبان و ادبیات فارسی می باشد. وی عضو تحریریه مجله «امید انقلاب» جانشین واحد تبلیغات خواهران (مرکز فرهنگی سپاه) مدیر داخلی و مسئول سرویس فرهنگی مجله «آشنای خانواده»  می باشد. عناوین آثار وی “دختری پشت خط”؛ “با خورشید تا سپیده (حکایت‌های از زندگی امام‌خمینی تا پیروزی… می باشد.

کتاب های سهیلا راجی کاشانی

تو تمام نمی شوی