حجت کبیری

حجت کبیری

سردار سید حجت کبیری (1336) از جمله فرماندهان ارشد لشکر ۳۱ عاشورا در طول سال‌های جنگ عراق علیه ایران است. وی از ابتدای تشکیل تیپ ۳۱ عاشورا و بعد‌ها تبدیل آن به لشکر، ریاست ستاد این مجموعه نظامی را بر عهده داشت. پس از شهادت سرداران حمید باکری و مرتضی یاغچیان که اولین جانشینان فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا بودند، وی در کنار سردار مصطفی مولوی جانشینی لشکر تا پایان جنگ را بر عهده داشت.

کتاب های حجت کبیری

جامانده