نورا عونور

نورا عونور

نورا عونور مدرس ترکی است. او دکترای دانشگاه مونیخ ، گروه مطالعات عثمانی / ترکی است. وی دارای مدرک لیسانس زبانشناسی ترکی از دانشگاه آنکارا و کارشناسی ارشد زبانشناسی از دانشگاه مونیخ است. دکترای او تحقیقات مربوط به مشخصات زبانشناختی اجتماعی امپراتوری عثمانی با تمرکز ویژه بر چندزبانی است.

کتاب های نورا عونور

ترکی استانبولی در 30 روز