علی رشیدی

علی رشیدی

علی رشیدی(۱۳۱۴گرگان) استاد دانشگاه، کارشناس اقتصاد ایران و رئیس سابق انجمن اقتصاددانان ایران و عضو سابق شورای رهبری جبهه ملی ایران و عضو هیئت رهبری و رئیس شورای مرکزی گروه جبهه ملی- سامان ششم می‌باشد. وی عضو مؤسس انجمن اقتصاددانان ایران، کنفدراسیون صنعت، جمعیت تولیدگران ایران؛ مشاور اقتصادی انجمن مدیران صنایع؛ و معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی است. رشیدی دکترای امور مالی بین‌المللی و بانکداری مرکزی از دانشگاه پنسیلوانیا و کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بین‌الملل دارد.

کتاب های علی رشیدی