رحمان سعیدی

رحمان سعیدی

رحمان سعیدی متولد سال 1329، وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی و عضو هیات علمی (دانشیار) دانشگاه علامه طباطبایی می باشد.

کتاب های رحمان سعیدی