مالک شجاعی جشوقانی

مالک شجاعی جشوقانی

سال ۱۳۶۱ در روستای جشوقان از توابع اصفهان به دنیا آمد. او سال ۱۳۸۳ وارد دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (گروه فلسفه) شد و در سال ۱۳۸۷ همزمان با اتمام دورۀ کارشناسی وارد دورۀ کارشناسی ارشد فلسفه شد و در سال ۱۳۸۹ دورۀ دکتری فلسفه دانشگاه تهران را پی گرفت. تدریس فلسفه و معارف اسلامی در دانشگاه­های تهران، قم (پردیس قم دانشگاه تهران)، دانشگاه آزاد اسلامی آزاد شهر و دانشگاه پیام نور تهران و انتشار بیش از ۲۰ مقاله و نقد کتاب در مجلات و ارائه ۳ مقاله در همایش­های داخلی برخی از فعالیت­های وی است. جشوقانی هم اکنون عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است و با نشر فلات کتاب «فروغی و و مسایل تجدد ایرانی» را منتشر کرده است.

کتاب های مالک شجاعی جشوقانی