معصومه معدن کن

معصومه معدن کن

معصومه معدن کن متولد سال 1327 ، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تبریز است. او که با انتشار آثاری چون «بزم دیرینه عروس» و «جام عروس خاوری» نامش را در زمره خاقانی‌شناسان ثبت کرده، این‌بار در اثر جدید خود فضای متفاوتی را تجربه کرده است.

کتاب های معصومه معدن کن

شازده کوچولو و پیرمرد


نقش پای غزالان


بساط قلندر