فیلیپ ایمبرونیو

فیلیپ ایمبرونیو

فیلیپ ایمبرونیو (کنتیکت) یک مقام معتبر در زمینه تحقیقات UFO است. وی با نیویورک تایمز و ساحل با Coast AM مصاحبه کرده است، در برنامه های تلویزیونی NBC امروز و اپرا وینفری نمایش حضور داشته و در مستندهای کانال History ، A&E ، Lifetime و HBO بازی کرده است. ایمبرونیو از نزدیک با بسیاری از محققان برجسته از جمله دکتر J. Allen Hynek و Bud Hopkins همکاری کرد. وی در 26 سال گذشته یک مربی علوم بوده است.

کتاب های فیلیپ ایمبرونیو

عالم میان بعدی