حسن باستانی راد

حسن باستانی راد

حسن باستانی راد در سال 1355 در سیرجان به دنیا آمد. پس از گذراندن دبیرستان در همان شهر، دوره‌های کارشناسی تاریخ را در دانشگاه یزد و کارشناسی ارشد را در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گذراند. در سال 1382 در آزمون دکتری تاریخ دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شد و در دورۀ دکتری از بورسیه تحصیلی دانشگاه استفاده کرد. در سال 1387 دورۀ دکتری تاریخ را به پایان رساند و در گروه تاریخ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی مشغول به خدمت شد.
عضو هیئت علمی گروه تاریخ، در طی چند سال گذشته، در چندین کنفرانس و نشست تخصصی دربارۀ جادۀ ابریشم در کشورهای قزاقستان، اسپانیا، کره جنوبی، چین، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، مغولستان و... شرکت کرده است. وی در سال 1394 از سوی سازمان یونسکو و با تأیید کمیسیون ملی یونسکو در ایران به عنوان نمایندۀ ایران در شبکۀ کشورهای عضو پروژۀ جادۀ ابریشم یونسکو انتخاب شد. در همان سال عضو کمیتۀ​ راهبردی جادۀ ابریشم یونسکو شد که به مدت دو سال مقر آن در شهر والنسیا کشور اسپانیا قرار داشت. باستانی راد در مهرماه 1397 طی حکمی از سوی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران به عنوان نماینده و رابط ملی ایران در شبکه جهانی جادۀ ابریشم یونسکو معرفی شد. وی همچنین به عنوان عضو علمی تدوین اطلس جادۀ ابریشم یونسکو انتخاب شده است و پژوهش‌های چندی دربارۀ جادۀ ابریشم دارد؛ از جمله کتاب ایران پل میان‌فرهنگی جادۀ ابریشم که به همت وزارت امور خارجه و همکاری موسسه مطالعات آسیای مرکزی (ایکاس) منتشر شده است. حاصل فعالیت‌های وی در همکاری با شبکه جادۀ ابریشم سازمان یونسکو در چندین تقدیرنامه از سوی آن سازمان بازتاب یافته است.​​

کتاب های حسن باستانی راد

شهر در ایران زمین