حمیدرضا پوراعتماد

حمیدرضا پوراعتماد

حمیدرضا پوراعتماد متولد سال 1343؛ دارای دکترای روان‌شناسی بالینی از انگلستان می باشد. وی عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم شناختی، رییس انجمن علوم و فناوریهای شناختی ایران
رییس مرکز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتیستیک(CTAD)و استاد گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی است.

کتاب های حمیدرضا پوراعتماد