آلن نری

آلن نری

آلن نوری اخیراً کرسی حقوق در دانشگاه وارویک را به دست گرفته است. وی پیش از این استاد حقوق Drapers در کالج Queen Mary و Westfield و Edmund-Davies استاد حقوق جزا و عدالت کیفری در King's College London بود. وی مدتهاست که به فلسفه رئالیسم انتقادی علاقه دارد و رئیس انجمن بین المللی واقع گرایی انتقادی است.

کتاب های آلن نری

دیالکتیک و تفاوت