زهره استوار

زهره استوار

دکتر زهره استوار مدیر مسئول مرکز مشاوره آئین مهر، عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران، دارای مجوز تربیت درمانی از سازمان روانشناسی و مشاوره ایران و استادیار دانشگاه می باشد. وی دارای لیسانس بالینی ، فوق لیسانس و دکتری روانشناسی و مشاوره است.

کتاب های زهره استوار