ساول فیشر

ساول فیشر

ساول فيشر مدرس مرسی کلج و نویسنده است. وی در زمینه های فلسفه هنر و معماری ، تاریخ و فلسفه علوم ، متافیزیک و... می نویسد.

کتاب های ساول فیشر

فلسفه معماری