میرزا ابوالحسن خان فروغی

میرزا ابوالحسن خان فروغی

ابوالحسن فروغی (۱۲۷۰ در تهران - ۱۳۳۸ در تهران) ادیب، فیلسوف و سیاستمدار ایرانی‌ست. او فرزند محمدحسین فروغی و برادر محمدعلی فروغی است. فروغی از مؤسسان مدرسه عالی دارالمعلمین بود.

کتاب های میرزا ابوالحسن خان فروغی

علم و آزادی