فیلیپ دوبوآ

فیلیپ دوبوآ

فیلیپ ژاک دوبوآ پرنده شناس، بوم شناس و نویسنده طبیعت شناس فرانسوی، متولد 11 نوامبر 1955 در ورسای در ایولین است. پسر ژاک دوبوآ (نقاش و عکاس) و ایوان کوویلیه، در لیسه هوچه در ورسای تحصیل کرد.
دکترای جراحی دندان در سال 1981، دارنده مدرک DEA در آزمایشگاه اکولوژی École normale supérieure پاریس، پایان نامه ای را در زمینه اکولوژی در همان آزمایشگاه آغاز کرد. او همچنین دارای مدرک تحصیلات تکمیلی در انسان شناسی زیستی (پاریس ششم) است.

کتاب های فیلیپ دوبوآ

فلسفۀ پرندگان


آینده کره زمین