مارکو ویچی

مارکو ویچی

مارکو ویچی (متولد 20 نوامبر 1957) رمان نویس و داستان نویس ایتالیایی است که همچنین تعدادی گلچین جنایی را ویرایش کرده است. او در فلورانس متولد شد و اکنون در تپه های کیانتی زندگی می کند.
چندین رمان ویچی بازرس بوردلی که در دهه 1960 اتفاق افتاد، اخیراً به زبان انگلیسی منتشر شده است (ترجمه استفان سارتارلی).

کتاب های مارکو ویچی

مرگ در فلورانس