شری دیملاین

شری دیملاین

شری دیمالین نویسنده ای از گروه Georgian Bay Métis Nation در کانادا است. وی در مورد شناسایی خود گفته است: "من دوست دارم به عنوان نویسنده داستانهای بومی شناخته شوم. من نویسنده کانادایی نیستم. این چیزی است که اکنون به عنوان کانادا شناخته می شود. این برای من معنای متفاوتی دارد." وی انواع رمان های برنده جایزه و سایر داستان ها و مقالات تحسین برانگیز را نوشته است. او بیشتر بخاطر رمان بزرگسالان جوانش در سال 2017 مورد توجه قرار گرفته است، "دزدان مغز"، که ادامه استعمار مردم بومی را بررسی می کند.

کتاب های شری دیملاین

ربایندگان مغز استخوان